Selasa, 29 September 2009

RETORIK, STRATEGI SKEMA DAN MAJAZ


Definisi Retorik, Strategi Skema dan Majaz

Retorik berasal daripada perkataan Yunani 'rethor' yang bermaksud pidato. Ia merujuk kepada seni penggunaan bahasa di dalam pertuturan atau penulisan iaitu dengan tujuan memujuk, mempengaruhi dan meyakinkan orang. Seni ini digunakan terutamanya di dalam karya prosa seperti jenis-jenis teks pidato. Selain itu, retorik turut merangkumi seni memilih perkataan, memilih susunan ayat dan menggunakan bunga-bunga bahasa. Tokoh-tokoh retorik klasik yang terkenal ialah Plato dan Aristotle. Aristotle mendefinisikan retorik sebagai kebolehan mengenal pasti dan memperhatikan dalam suatu situasi yang memberi penekanan dan pemujukan. Dalam konteks moden, retorik ialah seni penggunaan bahasa persuratan mahupun lisan yang membabitkan penyampaian fakta dan idea dengan bahasa yang menarik dan berkesan berdasarkan pengetahuan yang tersusun baik. Kemampuan dan kemahiran bahasa inilah yang digunakan untuk menyampaikan fikiran dan gagasan idea, menerusi nahu dan gaya yang sesuai bagi mempengaruhi sikap dan perasaan orang.

Pemikiran retorik juga diasaskan kepada pendapat yang dikongsi bersama dan bertujuan untuk membentuk penghujahan sehingga kepada kesimpulan. Sekiranya sesuatu ungkapan itu tidak mengandungi sebarang isi, maka timbullah untkapan retorik kosong. Sehubungan dengan itu, retorik perlu dipelajari oleh sesiapa sahaja yang ingin menggunakan bahasa dengan cara yang sebaik-baiknya, demi mencapai tujuannya dalam berbahasa. Terdapat dua aspek penting yang perlu diketahui menganai retorik, iaitu pertama, pengetahuan mengenai bahasa dan penggunaan bahasa yang baik. Perkara ini telah dipelajari dalam topik tatabahasa. Kedua. Pengetahuan mengenai objhek tertentu yang akan disampaikan dengan menggunakan bahasa.

Ciri-ciri umum retorik :

  1. Ia mestilah sebuah penulisan atau gaya lisan yang berkesan dan mempunyai bahasa, pemikiran dan perasaan yang tepat dan baik.


  2. Ia perlu ada kekemasan dan ketersusunan wacana.

Untuk menghasilkan suatu retorik sebagai penulisan yang berkesan, ia seharusnya membabitkan salah satu daripada empat corak wacana, iaitu pemerian, pendedahan, penghujahan dan penceritaan. Retorik klasik, tropes dan skim-skim masuk golongan kanun gaya. Ciri-ciri stilistik ini memang melakukan menambah rempah kepada penulisan dan bercakap. Dan mereka biasanya berfikir menjadi meyakinkan kerana mereka menghiasi sebaliknya bahasa biasa; kewujudan konsepsi yang kita adalah dipujuk oleh gambaran dan keindahan kerana kita mencari ia menghiburkan. Terdapat banyak lagi untuk tropes dan skim-skim daripada permukaan pertimbangan-pertimbangan. Sesungguhnya, ahli-ahli politik dan penggunaan pendeta bahasa ini dibentuk untuk mewujudkan khusus kesan-kesan sosial dan politikal dengan terus bermain emosi-emosi kita.

Majaz Bahasa Kiasan merupakan penggunaan sepatah kata, frasa, atau imej dalam sebatang jalan tak terniat oleh normalnya kepentingan. Skema merupakan satu perubahan dalam urutan kata standard atau pola. Tropes dan skim-skim sedang dikenali secara kolektif sebagai rajah bagi ucapan. Ekoran adalah satu senarai pendek beberapa bagi rajah yang paling biasa ucapan. Saya telah memilih rajah begitu ahli politik dan penggunaan pendeta sering--terutama skim-skim bagi pengulangan dan urutan kata, yang menyampaikan kuasa. Dalam linguistik, skim adalah satu kiasan perubahan itu susunan normal kata-kata dalam satu struktur hukuman. Satu contoh yang baik seorang penulis lakonan terkenal untuk penggunaannya skim-skim dan tropes adalah William Shakespeare. Menurut Umar Junus (1989), penggunaan retorik sebagai estetika yang saling berhubungan dengan keindahan . Aspek yang diberikan kepada karya seni termasuk karya sastera. Ia juga lebih umum kepada bahasa, berhubung penggunaan bahasa lebih menekankan kepada akibat dan tujuan. Seni pemakaian bahasa dalam tulisan atau ucapan dikenali sebagai retorik, bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maksud atau tujuan dengan lebih berkesan. Melalui novel yang dikaji, dilihat penulis menerapkan kepelbagaian retorik dalam penulisannya. Segala maksud dan penjelasan dalam karya dapat disampaikan dengan jelas dan menarik kepada pembaca.

2 ulasan:

  1. salam sdr.,
    entri yang memberi manfaat.

    BalasPadam
  2. alhmdulillah...demi yang Maha Kuasa...

    BalasPadam

Related Posts with Thumbnails